top of page

“Eventer som gir inntrykk, ikke fotavtrykk”

iStock-1146017341-kopi.jpg
iStock-1146017341-kopi.jpg
iStock-1146017341-kopi.jpg

Som selskap ønsker vi å levere det kunden forventer og fortjener. En del av den forventningen i dagens samfunn er å medvirke til en bærekraftig verden.  

Å være en bærekraftig bedrift, krever et godt samarbeid med leverandører, bidragsytere og deltakere, slik at vi sammen kan skape eventer med minst mulig klimaavtrykk. Det er også et ansvar om å granske egne måter å gjøre ting på og spørre “Hvordan kan vi gjøre dette på en mer bærekraftig måte?”

 

Det er vårt håp å inspirere andre via våre eventer til å se mulighetene. Vi leder ved eksempel og strekker oss for å være på nivå med de beste. En av måtene vi gjør dette på er å være i prosessen med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Det er en stor jobb, som legger mye ansvar på bedriften vår, men vi ønsker det ansvaret. Det lar oss være er en bedrift som vi selv, våre leverandører og alle våre kunder kan være stolte av å være en del av. “Good enough is not good enough”.

bottom of page