“Sammen lager vi evente med minst mulig fotavtrykk”

iStock-1146017341-kopi.jpg
iStock-1146017341-kopi.jpg
iStock-1146017341-kopi.jpg

Hos Opplevelse AS handler det ikke bare om oss, men om at vi som selskap leverer det kundene forventer.

I dagens samfunn kommer disse forventningene

med et press om å levere på bærekraftig nivå, sammen med resten av samfunnet.  

Å være en bærekraftig bedrift, handler om et samarbeid 
med våre leverandører, våre bidragsytere og deltakere,

slik at fokuset ligger på å sammen skape et event med minst mulig klimaavtrykk.

Samtidig skal vi ikke bare gjøre vårt eget avtrykk minst mulig.

Vi skal inspirere andre til å følge vårt eksempel, og strekke oss slik at vi er på nivå med de beste.

            

“Business as usual 
is no longer an option