top of page

FAKTURA INFORMASJON

Faktura til Opplevelse AS

Alle faktura sendes på mail til faktura@opplevelse,no eller som EHF. 

Opplevelse AS

Lars Hilles gt. 30

5008 Bergen  

Foretaksnr.(Org) NO 917 577 625 MVA

Account details Opplevelse AS: IBAN: NO64 95220615 368

BIC/SWIFT: HANDNOKK

Krav til faktura:

Faktura må ligge som et vedlegg (fil) i eposten. Filformatet kan være pdf. Det kan være kun en fil i hver epost, filen kan inneholde flere sider så fremt dette er en faktura, men det må være en fil.

Faktura som ligger som tekst i selve eposten blir ikke importert.

Merkes tydlig med prosjektnr.

bottom of page